PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Podziały nieruchomości
Wersja z dnia nieobowiązująca

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

Osoba kontaktowa

Henryk Stramski

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezj i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Telefon kontaktowy

89 642-94-70

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia

1.       Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

2.       Wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.

3.       Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (po uprawomocnieniu się postanowienia i otrzymaniu projektów podziału sporządzonych na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonanych przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego).

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 202 G

Wymagane Dokumenty

1.       Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.

2.       Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego).

3.       Wypis i wyrys z katastru (ewidencji gruntów i budynków) nieruchomości.

4.       Wstępny projekt podziału nieruchomości w 3 egz.

Czas realizacji

 Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej: art. 2 ust 1 pkt 1h ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.)

Tryb odwoławczy

1.       Postanowienia - zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

2.       Decyzje – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 Podstawa prawna

1.       Art. 92 do 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. , poz. 1990 ze zm.)

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).

 

Załączniki

  • Wniosek
    format: word, rozmiar: 27.5 KB, data dodania: