Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Termin załatwienia
Niezwłocznie

Osoba kontaktowa
Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy
89-642-94-56

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  • Dowód osobisty albo paszport.
  • Wypełniony formularz;
  • e-puap

Wymagane Dokumenty

Dowód osobisty

Wniosek zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Wniosek zgłoszenie powrotu

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -

-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019, poz. 1397)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019, poz. 1000 ze zm.).