Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Termin załatwienia
Niezwłocznie

Osoba kontaktowa
Łukasz Kalwiński

Agata Grzelakowska

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy
89-642-94-56

89-642-94-57

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  • Dowód osobisty albo paszport.
  • Wypełniony formularz;
  • e-puap

Wymagane Dokumenty

Dowód osobisty

Wniosek zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Wniosek zgłoszenie powrotu

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -

-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu:
BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm..)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)