Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zgłoszenie powrotu

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój Nr 106

Telefon kontaktowy

89-642-94-56

Adres e-mail

kalwinski@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  • Dowód osobisty albo paszport.
  • Wypełniony formularz;
  • e-puap

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i powrotu nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej -
-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu:BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest zobowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018, poz. 1382 ze zm. )
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2018, poz. 1044 ze zm.).