Wersja obowiązująca z dnia

Zarzadzenie nr 481/2010 w sprawie: określenia sposobu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzedzie Miejskim w Ostródzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Ostródy oraz zasad jej koordynacji

Załączniki

Załączniki