Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr XIII/73/2011 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załączniki

Załączniki