Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 234/2022 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie powierzenia spraw, upoważnienia do wydawania i podpisywania decyzji administracyjnych, postanowień i innych dokumentów mających charakter rozstrzygnięć oraz składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza Miasta Ostróda przez Zastępcę Burmistrza Miasta Ostróda

Załączniki

Treść aktu