Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska | wersja archiwalna

UCHWAŁA Nr XL/218/2021 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródła ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ostróda

Numer aktu: XL/218/2021

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Obowiązujący

Załączniki: