Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy ul. Gustawa Gizewiusza 3/4

Załączniki