Nadanie numeru PESEL Присвоєння номера PESEL

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Nadanie numeru PESEL Присвоєнняномера PESEL
Wersja z dnia

Nadanie numeru PESEL Присвоєння номера PESEL

Termin załatwienia
    niezwłocznie

Osoba kontaktowa
Magdalena  Kosecka

Beata Wiśniewska

Łukasz Kalwiński

Agata Grzelakowska

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103-104

Telefon kontaktowy
89-642-94-29, 89-642-94-54,89-642-94-14, 89-642-94-56, 89-642-94-57

W celu sprawnej obsługi należy pobrać "numerek"  w pokoju nr 102 Urzędu Miejskiego w Ostródzie osobiście lub telefonicznie 89-642-94-29. Godziny pracy punktu rejestracji w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.00,w piątek w godz. 7.30-14.30.

Для  ефективного  обслуговування необхідно завантажити «номер»  в номері No 102 муніципального  офісу  в  Остроді  особисто  або  за  телефоном  89-642-94-29.

 

PESEL mogą uzyskać osoby:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku, gdyż będą pobierane odciski palców.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL musisz złożyć osobiście,
 • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenia,
 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu).

Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

 Opłaty

 • brak

Tryb odwoławczy

 • od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735 ze. zm.)

Inne informacje:

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Wcześniej wydany PESEL wymagać będzie uzupełnienia:

Osoby, które zdążyły otrzymać numer PESEL przed 16 marca 2022r. będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu, w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL / Заява про присвоєння номера PESEL

Jeżeli obywatel Ukrainy posiada już numer PESEL, a nie zawnioskował wcześniej o założenie Profilu Zaufanego, lub nie został on potwierdzony ze względów technicznych, może to zrobić na wniosek w organie dowolnej gminy.

Musi jednak posiadać numer telefonu polskiego operatora oraz adres e-mail.

Wzór wniosku o założenie Profilu Zaufanego znajduje się w załączeniu.- wniosek