Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 148/2023 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 103/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Ostróda

Załączniki

Treść aktu

Załączniki