Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konkursy ofert na 2020 rok

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2020 r. w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

Załączniki: