Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Kontrole zewnętrzne rok 2020

Lp

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1

Poczta Polska

Urząd Miejski

Kontrola obowiązku rejestracji abonamentu RTV

 

2. Urząd Marszałkowski w Olsztynie Urząd Miejski Kontrola projektu nr RPWM.06.02.03-28-0041/17 pn.Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie zgodnie z umową, obejmująca kontrolę efektu  rzeczowego projektu oraz prawidłowości stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych i wymogów proceduralnych RPO WiM 2014-2020.  
2. Izba Administracji Skarbowej Urząd Miejski Ocena gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2016 rok.  
3. Izba Administracji Skarbowej Urząd Miejski Ocena gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część wyrównawczą subwencji ogólnej w tym wykonywanie obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP, stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2017 rok.