Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz z Rejestru PESEL

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu
Wersja z dnia

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz z Rejestru PESEL

Termin załatwienia:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Osoba kontaktowa:
Łukasz Kalwiński

Agata Grzelakowska

Miejsce załatwienia:
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy:
89-642-94-56

89-642-94-57

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Wniosek można złożyć:
osobiście,
pocztą,
ePUAP

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sadu (postanowienie o nabyciu spadku wraz z tytułem prawnym do lokalu jego spadkodawcy). Samodzielnym tytułem prawnym do lokalu nie jest: skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, aneks do umowy najmu, umowa o wybudowanie domu tzw. Umowa deweloperska, decyzja podatkowa, zawiadomienie o zmianie danych w księgach wieczystych, postanowienie o nabyciu spadku, w którym sąd nie określił masy spadkowej,
  • umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (gdy o wydanie zaświadczenia wystękuje pośrednik w obrocie nieruchomościami).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2020 r. poz. 35, ze zm. ).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000.ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2021 r. poz. 2070).

Inne informacje

Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek właściciela mieszkania (osoby legitymującej się tytułem prawnym do lokalu), jego pełnomocnika lub na wniosek pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu. Rejestr mieszkańców nie zawiera informacji o własności lokali.

 

Załączniki