Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Budżet na 2020 rok

WNIOSKI INWESTYCYJNE DO BUDŻETU 2020

KOREKTA - WNIOSKI INWESTYCYJNE DO BUDŻETU NA 2020 R.

BUDŻET

 1. ZARZĄDZENIE Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 listopada 2019 r.w sprawie projektu budżetu miasta Ostróda na 2020 rok
 2. ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 3. ZARZĄDZENIE Nr 64/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 4. ZARZĄDZENIE Nr 78/2020 Burmistrza Miasta Ostródaz dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 5. ZARZĄDZENIE Nr 91/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 6. UCHWAŁA Nr XXVIII/151/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 7. ZARZĄDZENIE Nr 115/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 8. ZARZĄDZENIE Nr 124/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 9. UCHWAŁA Nr XXX/163/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 10. ZARZĄDZENIE Nr 136/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 11. ZARZĄDZENIE Nr 139/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 12. ZARZĄDZENIE Nr 154/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 9 lipca 2020 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 13. ZARZĄDZENIE Nr 162/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 14. UCHWAŁA Nr XXXI/171/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 15. ZARZĄDZENIE Nr 195/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 22 wrzesnia 2020 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostróda za I półrocze 2020 roku
 16. UCHWAŁA Nr XXXIII/182/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok
 17. ZARZĄDZENIE NR 227/2020 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2020 rok

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 1. ZARZĄDZENIE Nr 209/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2030
 2. UCHWAŁA Nr XXX/162/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2020 - 2030
 3. UCHWAŁA Nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2020 - 2030
 4. UCHWAŁA Nr XXXIII/181/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2020-2030
 5. UCHWAŁA Nr XXXIV/184/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta ostróda na lata 2020-2030