Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁA Nr XXXI/170/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2020 - 2030

Numer aktu: XXXI/170/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XXXIII/181/2020

Traci moc: XXX/162/2020