Wersja obowiązująca z dnia

Wielojęzyczne standardowe formularze

Termin załatwienia

Do 7 dni

Osoba kontaktowa

Łukasz Kalwiński

Agata Grzelakowska

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój Nr 103

Telefon kontaktowy

89-642-94-56

89-642-94-57

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

 Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – 17 zł należy wpłacać- przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.

Wymagane Dokumenty

1. Wypełniony formularz (niżej załączniki) 

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191, ze zm.).
  2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022, poz. 2142)..
  3. ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 860), w związku z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

            

 

  1.  Wielojęzyczny formularz standardowy jest wydawany do zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie ma pobyt stały lub pobyt czasowy przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie.
  2. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego można złożyć jednocześnie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub po wydaniu zaświadczenia.
  3. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza standardowego składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie zaświadczenia.
  4. Formularz wydaje się osobie uprawnionej do otrzymania zaświadczenia, do którego ma być dołączony formularz.
  5. Wielojęzyczny formularz standardowy ważny jest wyłącznie z oryginałem zaświadczenia, do którego został wydany i samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej.

 

We wniosku wskaż język akceptowany w kraju, w którym będzie przedłożony wielojęzyczny formularz standardowy (angielski, czeski, duński, fiński, grecki, irlandzki, maltański, niemiecki, portugalski, słowacki, szwedzki, włoski, bułgarski, chorwacki, estoński, francuski, hiszpański, litewski, niderlandzki, polski, rumuński, słoweński, węgierski, łotewski).

 

Załączniki