Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wielojęzyczne standardowe formularze

Termin załatwienia

Do 7 dni

Osoba kontaktowa

Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich

pokój Nr 103

Telefon kontaktowy

89-642-94-56

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

 Opłata za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – 17 zł należy wpłacać:

- bezpośrednio w kasie Urzędu

- przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

Wymagane Dokumenty

1. Wypełniony formularz (niżej załączniki) 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1397.)

2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019r. Poz. 860), w związku z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/1191 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

             Zgodnie z powyższą regulacją prawną istnieje możliwość uzyskania wielojęzycznych standardowych formularzy wybranych dokumentów m.in. zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały oraz zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

 Wielojęzyczny formularz jest urzędowym tłumaczeniem załączanym do zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały bądź czasowy. Formularz samodzielnie nie przedstawia żadnej wartości prawnej więc nie może pozostawać w obiegu między państwami członkowskimi jako dokument niezależny. Wielojęzyczny standardowy formularz oddaje treść dokumentu urzędowego, do którego jest załączony.

             Celem wydania wielojęzycznego standardowego formularza jest ułatwienie tłumaczenia dokumentu urzędowego, do którego jest załączony i dotyczy on języków urzędowych Unii Europejskiej.

Załączniki: