Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Skład Rady Miejskiej 2018-2023

Kontakt z Biurem Obsługi Rady:

tel. 89 642 94 21, e-mail: rada@um.ostroda.pl

Lp.

 

Radna/y

Funkcja w Radzie Miejskiej

Klub

 

Komisje Rady Miejskiej

 

Kontakt

1.

Bera Tadeusz

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

89 642 94 21

bera@um.ostroda.pl

2.

Bieliński Stanisław

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Rewizyjna

89 642 94 21

bielinski@um.ostroda.pl

3.

Bojarowski Mariusz

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Komisja Skarg Wniosków i Petycji - Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

89 642 94 21

bojarowski@um.ostroda.pl

4.

Borzuchowski Jarosław

Klub Radnych Niepartyjni Niezależni

Komisja Budżetu i Finansów - Przewodniczący

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

89 642 94 21

borzuchowski@um.ostroda.pl

5.

Domeradzki Jarosław

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

89 642 94 21

domeradzki@um.ostroda.pl

6.

Duda Piotr

Klub Radnych Niepartyjni Niezależni

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

piotr.duda@um.ostroda.pl

7.

Dudzin Jacek

Przewodniczący Rady Miejskiej

89 642 94 21

dudzin@um.ostroda.pl

8.

Godlewski Adrian

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

a.godlewski@um.ostroda.pl

9.

Godlewski Mirosław

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

89 642 94 21

m.godlewski@um.ostroda.pl

10.

Graczyk Waldemar

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej - Przewodniczący

89 642 94 21

graczyk@um.ostroda.pl

11.

Karłowicz Agnieszka

Klub Radnych Rzecz Jasna

Zastepca Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - Przewodnicząca

89 642 94 21

karlowicz@um.ostroda.pl

12.

Kowalski Ryszard

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska" - Przewodniczący

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

r.kowalski@um.ostroda.pl

13.

Krzyżaniak Krzysztof

Klub Radnych Niepartyjni Niezależni - Przewodniczący

 

Komisja Rewizyjna - Przewodniczący

89 642 94 21

krzyzaniak@um.ostroda.pl

14.

Legucki Wojciech

Klub Radnych "Koalicja Obywatelska"

Komisja Rewizyjna

89 642 94 21

legucki@um.ostroda.pl

15.

Monist Anna

Klub Radnych "Dobro Wspólne"

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

monist@um.ostroda.pl

16.

Najmowicz Czesław

Klub Radnych "Prawo i Sprawiedliwość"

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Skarg i Wniosków

89 642 94 21

najmowicz@um.ostroda.pl

17.

Potorski Leszek

Klub Radnych "Prawo I Sprawiedliwość" - Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia

89 642 94 21

potorski@um.ostroda.pl

18.

Punpur Marcin

Klub Radnych Rzecz Jasna

Komisja Rewizyjna - Zastępca Przewodniczącego

Komisja Budżetu i Finansów

89 642 94 21

punpur@um.ostroda.pl

19.

Rutkiewicz Anna

Klub Radnych Rzecz Jasna - Przewodnicząca

Komisja Rozwoju i Gospodarki Komunalnej

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

89 642 94 21

rutkiewicz@um.ostroda.pl

20.

Sągol Dariusz

Komisja Rewizyjna

89 642 94 21

sagol@um.ostroda.pl

21.

Skaskiewicz Marek

Klub Radnych "Dobro Wspólne" Przewodniczący

Komisja Pomocy Społecznej, ds. Osób Niepełnosprawnych, ds. Rodziny i Zdrowia - Przewodniczący

89 642 94 21

skaskiewicz@um.ostroda.pl