Wersja obowiązująca z dnia

Protokół Nr XLIX/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, odbytej dnia 6 lipca 2018 roku

Załączniki