Wersja obowiązująca z dnia

Ogłaszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Ogłaszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie pomocy społecznej

-Wzór oferty realizacji zadania publicznego;

-Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego; 

-Ramowy wzór umowy na realizację zadania publicznego;

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.