SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Sprzedaż lokali na rzecz ich najemców
Wersja z dnia

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Osoba kontaktowa

 Anna Margalska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 204 G

Telefon kontaktowy

 89 642-94-22

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Z chwilą otrzymania wniosku Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie weryfikuje możliwość przeznaczenia lokalu do sprzedaży a następnie  przygotowuje niezbędne dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj.zrządzenie Burmistrza Miasta o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, który podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszcza w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni, po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej

1.  Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieokreślony.

 2. Pierszeństwo w nabyciu lokali użytkowych i garaży przysługuje najemcy lub dzierżawcy, jeśli umowa zawarta z tym najemcą lub dzierżawcą trwa co najmniej 18 miesięcy zgodnie z Uchwałą Nr LX/404/2006 zmieniającą Uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 r.  § 1 pkt a  w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych .

3. Lokale mieszkalne sprzedawane są na zasadach określonych w Uchwale Nr XLII/319/2005 (z późn. zm.) w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 162 z 2005 r. poz. 1844) zmienionej Uchwałą Nr LX/404/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 151, poz. 2230 z 2006 r.) i Uchwałą Nr XXXV/218/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26, poz. 488 z dnia 19 lutego 2009 r.)

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 204 G

Wymagane Dokumenty

Wniosek

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj.:

- koszty wyceny nieruchomości (lokalu mieszkalnego i użytkowego wraz z gruntem),

- koszty podziału geodezyjnego,

- koszty sporządzenia aktu notarialnego,

- koszty nabycia nieruchomości,

- koszty sądowe

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6art.37 ust.2 pkt 1 i art.70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1048.).

Uchwała Nr XLII/319/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Uchwała Nr LX /404/ 2006 zmieniająca uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Uchwała Nr XXXV/218/2009 zmieniająca uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Załączniki