Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jak 7 dni

Osoba kontaktowa

Konrad Nalewajko, Dagmara Wereda

Miejsce załatwienia

Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 204 G

Telefon kontaktowy

89 642-94-71, 89 642 94 24

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204 G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Opłaty

Oplata skarbowa:
1. Od wypisu:

a)       do 5 stron 30 zl

b)       powyzej 5 stron 50 zl

2. Od wyrysu:

 a) za kazdą wchodzącą w sklad wyrysu pelną lub rozpoczetą cześc odpowiadającą stronie formatu A4 20 zl

 b) nie wiecej niz 200 zl (art.1 Ustawy o opłacie skarbowej Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) , oplaty skarbowej dokonuje sie gotowką w kasie Urzedu Miejskiego w Ostrodzie lub bezgotowkowo na rachunek tego organu Nr konta UM Ostróda - BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2020 r., poz. 293).

Załączniki: