Wersja obowiązująca z dnia

WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH

Termin załatwienia

bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jak 7 dni

Osoba kontaktowa

Konrad Nalewajko, Dagmara Wereda

Miejsce załatwienia

Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 204 G

Telefon kontaktowy

89 642-94-71, 89 642 94 24

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204 G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Opłaty

Oplata skarbowa:
1. Od wypisu:

a)       do 5 stron 30 zl

b)       powyzej 5 stron 50 zl

2. Od wyrysu:

 a) za kazdą wchodzącą w sklad wyrysu pelną lub rozpoczetą cześc odpowiadającą stronie formatu A4 20 zl

 b) nie wiecej niz 200 zl (art.1 Ustawy o opłacie skarbowej Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.) , oplaty skarbowej dokonuje sie  na  konto UM Ostróda - BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.).

Załączniki

  • Wniosek
    format: word, rozmiar: 23.5 KB, data dodania: