Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z PLANÓW MIEJSCOWYCH

Termin załatwienia

Nie poźniej niz w terminie 14 dni.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Dagmara Wereda, Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 204G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-71

Adres e-mail

malgorzata@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydzial Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204G

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek

Czas realizacji

Nie poźniej niz w terminie 14 dni.

Opłaty

Oplata skarbowa:
1. Od wypisu:
a)       do 5 stron 30 zl
b)       powyzej 5 stron 50 zl
2. Od wyrysu:
 a) za kazdą wchodzącą w sklad wyrysuj pelną lub rozpoczetą cześc odpowiadającą stronie formatu A4 20 zl
 b) nie wiecej niz 200 zl (art.1 Ustawy o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)) , oplaty skarbowej dokonuje sie gotowką w kasie Urzedu Miejskiego w Ostrodzie lub bezgotowkowo na rachunek tego organu Nr konta UM Ostróda - BGŻ S.A. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z poźn. zm.).