Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU PLANÓW MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

 Dagmara Wereda, Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-71, 89 642 94 24

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.).