Wersja nieobowiązująca z dnia

UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU PLANÓW MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Dagmara Wereda, Konrad Nalewajko

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. 204G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-71

Adres e-mail

malgorzata@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

,

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.).