Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - GP

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - GP
Wersja z dnia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - GP

 • Naczelnik Wydziału:
  Małgorzata Nowicka
 • Siedziba:
  Urząd Miejski ul. Mickiewicza 24 14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ładu i planowania przestrzennego,w tym prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2. przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

3. prowadzenie spraw z zakresu sporządzania i aktualizacji studium uwarunkowań, kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

4. prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

5. prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

6. procedura naliczenia opłaty planistycznej,

7. wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości do celów notarialnych i do ewidencji gruntów i budynków,

8. przygotowanie projektów uchwał Rady w sprawie nadania nazw ulicom i placom w mieście Ostróda,

9. przeprowadzanie procedury wykupu gruntów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne lub wypłaty odszkodowań,

10. przeprowadzanie postępowań dotyczących podziału i rozgraniczania nieruchomości,

11. przeprowadzanie procedury związanej z ustaleniem opłat adiacenckich z tytułu podziałów geodezyjnych nieruchomości,

12. przygotowanie ofert inwestycyjnych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,

14. przygotowanie oraz przeprowadzanie przetargów na sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych lub oddania nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych w użytkowanie wieczyste,

15. przeprowadzanie spraw dotyczących przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

16. prowadzenie spraw dotyczących wynajmu, dzierżaw i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Miasta,

17. przygotowywanie i przeprowadzanie spisów rolnych i wyborów do izb rolniczych,

18. wydawanie poświadczeń w sprawach zatrudnienia i pracy w gospodarstwach rolnych,

19. prowadzenie spraw dotyczących ustanawiania służebności przesyłu na gruntach komunalnych,

20. prowadzenie spraw dotyczących przeprowadzaniaprocedury komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

21.wykonywanie czynności związanych z realizacją przysługującego miastuprawa pierwokupu,

22.współpraca z Miejską Administracją Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie w sprawach dot. nieruchomości będących w zasobach miasta,

23. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów - wydawanie zawiadomień i zaświadczeń,

24.przeprowadzania procedury nabycia nieruchomości oraz zbycia w trybie bezprzetargowym, w drodze darowizny oraz w drodze zamiany,

25. przekazywania nieruchomości w trwały zarząd,

26. prowadzenie innych spraw związanych z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami

 • Telefon kontaktowy:
  89 642-94-23
 • Godziny urzędowania:
  7:30 - 15:30