Wygaszenie uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wygaszenie uprawnienia - transportu drogowego taksówką
Wersja z dnia

Wygaszenie uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni w przypadku zawiadomienia o zrzeczeniu.

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane  dokumenty:

1. Zawiadomienie o zrzeczeniu się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego taksówką  
• oryginał uprawnienia - licencja.

Opłaty:

10 zł

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej wygaszenie uprawnienia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.).
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021, poz. 1923).

Uwagi:

  • Przedsiębiorca nie może zrzec się uprawnienia do wykonywania transportu drogowego w przypadku wszczętego postępowania w sprawie cofnięcia ww. uprawnienia.
  •  Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić uprawnienie wraz z wydanymi wypisami, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wygaszeniu ww. uprawnienia stała się ostateczna.
  • Licencja wygasa w razie:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się jej;

3) śmierci posiadacza licencji;

4) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2 ww.ustawy.

  • Kto, będąc zobowiązany do zwrotu  licencji  nie zwraca ich organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się ostateczna – podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Załączniki