Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Decyzja o wygaśnięciu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka

Termin załatwienia

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Osoba kontaktowa

Ewa Wosiek, Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24
Ewidencja Działalności gospodarczej(pokój nr 106)

Telefon kontaktowy

89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl, wosiek@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24
Ewidencja Działalności gospodarczej(pokój nr 106)

Wymagane Dokumenty

- zawiadomienie
-  licencja
 

Czas realizacji

Do 7 dni od złożenia wniosku.

Opłaty

Nie pobiera się opłat.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O transporcie drogowym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1907)
  2. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.  z 2016, poz. 23)

Załączniki

Pobierz Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia transportu drogowego taksówka