Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - wydanie potwierdzenia złożenia wniosku ceidg-1

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Wersja z dnia

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej - wydanie potwierdzenia złożenia wniosku ceidg-1

 • Uwaga Przedsiębiorcy!

W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 1 września 2019 r. na stronie Ministerstwa Finansów będzie publikowana tzw. Biała lista podatników VAT. Lista będzie zawierać m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi. Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG.  Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie Biznes.gov.pl (patrz załącznik "BIAŁA LISTA PODATNIKÓW - INFORMACJE"). - Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów (załącznik)

Termin załatwienia
Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego

Osoba kontaktowa

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:
89-642-94-55,89-642-94-85

Adres e-mail:
um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:
Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej pokój Nr 105

Ulga na start – własna firma przez 6 miesięcy bez ZUS

Chcesz otworzyć firmę? Jeśli rejestrujesz ją po raz pierwszy, albo minęło 5 lat od zakończenia Twojej poprzedniej działalności, od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Na czym polega ulga na start

W zwykłych okolicznościach, każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości (tzw. mały ZUS)

Dzięki nowej uldze nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne(emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Uwaga! Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli skorzystasz z ulgi, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. Składkę zdrowotną będziesz mógł odliczyć od podatku (nie od dochodu).

Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych możesz skorzystać z innej ulgi – tzw. małego ZUS, która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki

Jak obliczać okres 6 miesięcy ulgi na start

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj. Ulga trwa pełnych 6 miesięcy.

Kto może skorzystać z ulgi na start

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Ważne! W okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko Ciebie,jako osoby prowadzącej działalność.

Wymagane Dokumenty

 • Złożenie wniosku CEIDG-1
  • OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)
  • przez pełnomocnika lub prokurenta. Opublikowanie za pośrednictwem teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurenta przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę. -  Załącznik CEIDG-PN -   Informacja o pełnomocnictwie
  • WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)
  • SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG Biznes.gov.pl  - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany
  • przez TELEFON (od stycznia 2017) - w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania.
   Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088.
 • Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.
 • Zgłoszenie zostaje przesłane do US, ZUS/KRUS, REGON.
 • Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii : Biznes.gov.pl  - Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej.
  W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.
 • Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne do sprawdzenia na: Biznes.gov.pl  (jeżeli posiadasz już nr NIP i REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią)
 • Zgłoszenie się do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (deklaracja ZUA lub ZZA – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)
 • Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US)

Wypełnianie wniosku CEIDG-1 o wpis

 · 01. Rodzaj wniosku

· 03. Dane wnioskodawcy

o 1. Płeć

o 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości

o 2b. Seria i numer dokumentu tożsamości

o 3. PESEL

o 4. NIP

o 5. REGON

o 6. Nazwisko

o 7. Imię pierwsze

o 10. Imię ojca

o 11. Imię matki

o 12. Miejsce urodzenia

o 13. Data urodzenia

o 14. Posiadane obywatelstwa

o 15. Oświadczenia

· 04. Adres zamieszkania wnioskodawcy

· 06. Firma przedsiębiorcy

o 06.1. Przewidywana liczba pracujących

o 06.2. Rodzaje działalności gospodarczej symbol (5-znakowy) wg PKD 2007 – należy wybrać kod przeważający.

· 07. Nazwa skrócona

· 08. Data rozpoczęcia działalności

· 10. Adresy związane z działalnością gospodarczą

o 10.1. Adres do doręczeń

o 10.2. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej

· 12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w…

o Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • 12.1. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS

o Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • 13.1. Oświadczam, że…
 • 13.2. Oświadczam, że przekroczyłem(am) kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
  za poprzedni rok podatkowy

o Jestem ubezpieczony za granicą

· 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych

· 18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie

· 19. Forma wpłaty zaliczki

· 20. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej

· 21. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy

o 1. Firma

o 2. NIP

· 22. Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy

· 23. Prowadzę zakład pracy chronionej

Procedura rejestracji spółki cywilnej:

 • uzyskanie wpisu w CEIDG - przez każdego wspólnika na podstawie wniosku CEIDG-1 (zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dokonuje każda osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki cywilnej wypełniając oddzielny wniosek.)
 • zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie)
 • zgłoszenie do GUS (Główny Urząd Statystyczny) i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek na druku RG -OP składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat)
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2 , NIP-D (wolny od opłat)
 • złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki)- deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni)
 • zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R– (przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług)
 • zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1

 UWAGA !

 • Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez spółkę cywilną podlegają wspólnicy.
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA(termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń).
 • Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie (płatnikiem jest wspólnik) - formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana od każdego rodzaju pozarolniczej działalności (odrębna z tytułu działalności indywidualnej i każdej spółki, w której działalność jest wykonywana).

Jeśli działasz wyłącznie w formie spółki cywilnej, możesz zastosować jeden z trzech formatów firmy przedsiębiorcy:

· imię i nazwisko (na przykład: Jan Kowalski),

· imię i nazwisko – wspólnik spółki cywilnej (na przykład: Jan Kowalski –wspólnik

spółki cywilnej),

· imię i nazwisko – wspólnik spółki cywilnej – nazwa spółki bez nazwisk

   pozostałych osób i skrótów zarezerwowanych dla spółek (na przykład: Jan Kowalski –  wspólnik spółki cywilnej Sklep Spożywczy Warzywniak)

 

Informacje dodatkowe:

 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności;
  - w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
  - w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN
 • Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie składania wniosku muszą przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów, (oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopie), potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:
  1. kartę pobytu stałego / osiedlenia się + Paszport (jeżeli posiada)
  2. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 144 (ze względu na kształcenie się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia) + Paszport (jeżeli posiada)
  3. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d, art. 159 ust. 3 i 4 (połączenie z rodziną) + decyzja pobytowa małżonka Wnioskodawcy oraz aktualny akt zawarcia małżeństwa + Paszport Wnioskodawcy (jeżeli posiada)
  4. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1 (małżeństwo z obywatelem polskim) + Paszport (jeżeli posiada) + aktualny akt zawarcia małżeństwa (nie starszy niż 3 miesiące od daty wydania)
  5. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 142 (kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG) + Paszport (jeżeli posiada)
  6. kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 (posiadanego zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydanego przez inne państwo członkowskie oraz zamiaru wykonywania pracy lub działalności gospodarczej, podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium RP lub innych okoliczności) + Paszport (jeżeli posiada)
  7. dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + Paszport (jeżeli posiada)
  8. zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że Korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + Paszport (jeżeli posiada)
  9. dokument stwierdzający status uchodźcy
  10. ważną Kartę Polaka + Paszport
  11. ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE NA CZAS OZNACZONY  - pod warunkiem, że udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 6, 7, 13, 14 lub 16, art. 53 ust. 2 i 3 nieobowiązującej już ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach – wszystkie zezwolenia na zamieszkania na czas oznaczony zostały przekształcone z mocy prawa w decyzje na pobyt czasowy + Paszport (jeżeli posiada)

 Opłaty

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministerstwa Rozwoju, Pracy i TechnologiiWOLNE OD OPŁAT. 

Uwagi

1.       Wnioski o wpis do ewidencji można składać w siedzibie Urzędu, lub przesłać pocztą z poświadczonym notarialnie podpisem

2.       Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej osoby fizyczne, w tym również zamierzające wykonywać działalność gospodarczą na podstawie koncesji i zezwoleń.

3.       Centralna ewidencja działalności gospodarczej jest jawna  i dostępna na stronie Biznes.gov.pl 

4.       Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:

a/ oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada,

b/ oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje

Działalność poza miejscem zamieszkania –  wskazanie adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca

c/ określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej – zgodnie z PKD

d/ wskazanie daty rozpoczęcia działalności.

PKD - klasyfikacje statystyczne  

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz.U z 2022 r. poz.541)

Załączniki:

Załączniki