Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Rejestry, wykazy, ewidencje

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Rejestry, wykazy, ewidencje

        

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta Ostróda na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.), przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a powołanej ustawy https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow