Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Budżet na 2019 rok

BUDŻET

 1. Zarządzenie Nr 565/2018 w sprawie projektu budżetu miasta Ostróda na 2019 rok
 2. Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2019
 3. Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 4. Wnioski na rok 2019 nie ujęte w budżecie
 5. Uchwała Nr VI/39/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 6. Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 7. Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 8. Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 9. UCHWAŁA Nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 10. ZARZĄDZENIE Nr 65/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 11. Uchwała Nr XI/69/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 12. Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 13. UCHWAŁA Nr XII/71/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 14. ZARZĄDZENIE Nr 93/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 15. Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 16. Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 17. ZARZĄDZENIE Nr 157/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 18. Uchwała Nr XVI/97/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 19. Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 25 wrzesnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 20. ZARZĄDZENIE Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 21. UCHWAŁA Nr XIX/101/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 9 października 2019 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 22. Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 23. Uchwała Nr XX/105/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 24. Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 25. ZARZĄDZENIE Nr 217/2019 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 26. UCHWAŁA Nr XXII/111/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok
 27. UCHWAŁA Nr XXIII/121/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2019 rok

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 1. Zarządzenie Nr 564/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027
 2. Uchwała Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2019-2027
 3. Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2019-2027
 4. Uchwała Nr XI/68/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta ostróda na lata 2019-2027
 5. UCHWAŁA Nr XII/70/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 maja 2019 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2019 - 2030
 6. Uchwała Nr XIV/83/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2019-2030
 7. Uchwała Nr XVI/96/2019 r. Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2019-2030
 8. Uchwała Nr XX/104/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2019 - 2030
 9.  

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

1. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

2. Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 - korekta

3. Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2018, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

4. Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatkow budżetowych jst, okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

5. Rb-34S sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych, okres sprawozdawczy: od początku roku 2019 do końca 1 kwartału roku 2019

6. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku

7. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku - korekta

8. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019

9. Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 - korekta

10. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

11. Bilans jednostek budżetowych lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.