Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Petycje

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018, poz.870)