Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Petycje 2019

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

 1.

Załącznik scan petycji 1

02.04.2019

Renata Sutor

Adwokat

 

Petycja zgodnie z wnioskiem składającego, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda i skierowana do wiadomości pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.