Wersja obowiązująca z dnia

Petycje 2019

 Lp.

 Scan petycji

 Data złożenia

 Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji

 Uwagi

           

 1.

Załącznik scan petycji 1

02.04.2019

Renata Sutor

Adwokat

 

Petycja zgodnie z wnioskiem składającego, została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda i skierowana do wiadomości pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie.

 

 

2. Załącznik scan petycji 2 13.09.2019 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ SOLIDARNOŚĆ ANIMEX MORLINY Odpowiedź na petycję  
3. Załącznik scan petycji 3 20.09.2019 Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Ostróda Odpowiedź na petycję  
4. Załącznik scan petycji 4 04.10.2019 Mieszkańcy Tyrowa Odpowiedź na petycję  
5. Załącznik scan petycji 5 13.11.2019 Mieszkańcy Ostródy Odpowiedź na petycję