Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ PRZY UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OSTRÓDZIE

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Ostródzie, Sekretariat p.219

TED/UZP: 567392-N-2018