Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska | wersja archiwalna

ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTRÓDZIE

Numer zamówienia: ZP.271.36.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Ostródzie, ul. A.Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, p.119

Przedmiotem zamówienia jest:

Dokumentacja postępowania pn.:

ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA POTRZEB OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W OSTRÓDZIE

jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umostroda.

Portal umożliwia komunikację wykonawcy z Zamawiającym, w tym złożenie oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dotycząca postępowania jw. są opublikowane w zakładce "dokumentacja postępowania" pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=12285552