Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

MINIMALIZACJA RYZYKA WZROSTU ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W ŚDS „BRATEK” W OSTRÓDZIE

Numer zamówienia: ZP.271.24.2020

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Ostródzie, p.119

Przedmiotem zamówienia jest:

Dokumentacja postępowania pn.:

MINIMALIZACJA RYZYKA WZROSTU ZACHOROWAŃ NA COVID-19 W ŚDS „BRATEK” W OSTRÓDZIE

jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umostroda.

Portal umożliwia komunikację wykonawcy z Zamawiającym, w tym złożenie oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dotycząca postępowania jw. są opublikowane w zakładce "dokumentacja postępowania" pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=11214569