Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI (ODŚNIEŻANIE) I ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA (AKCJA ZIMOWA) W SEZONACH ZIMOWYCH 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Numer zamówienia: ZP.271.22.2020

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Ostródzie, p.119

Przedmiotem zamówienia jest:

Dokumentacja postępowania pn. UTRZYMANIE PRZEJEZDNOŚCI (ODŚNIEŻANIE) I ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA (AKCJA ZIMOWA) W SEZONACH ZIMOWYCH 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 jest i w trakcie postępowania będzie upubliczniana na stronie internetowej: https://portal.smartpzp.pl/umostroda.

Portal umożliwia komunikację wykonawcy z Zamawiającym, w tym złożenie oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dotycząca postępowania jw. są opublikowane w zakładce "dokumentacja postępowania" pod adresem:

https://portal.smartpzp.pl/umostroda/public/postepowanie?postepowanie=10632662