Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

Numer zamówienia: 599619-N-2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Ostródzie,ul. Mickiewicza 24

TED/UZP: 599619-N-2018

Załączniki: