Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

KOMPLEKSOWA USŁUGA PROMOCJI GMINY MIEJSKIEJ OSTRÓDA JAKO PARTNERA TARGÓW I IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA OSTRÓDA W 2018 R.

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Ostródzie, Sekretariat p.219

TED/UZP: 568869-N-2018

Załączniki: