Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli

 • Audytor wewnętrzny: Magdalena Klukowska
 • Siedziba: Urząd Miejski w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
 1. przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w miejskich jednostkach organizacyjnych,
 2. sporządzanie rocznych planów kontroli i audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z ich realizacji,
 3. bieżące informowanie Burmistrza o wynikach przeprowadzonych audytów,
 4. przeprowadzanie kontroli doraźnych na polecenie Burmistrza,
 5. sporządzanie protokołów lub sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych, zawierających wskazania dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
 6. przygotowywanie wytycznych dla jednostek organizacyjnych Miasta z przeprowadzonych kontroli/audytów,
 7. nadzór nad terminową realizacją zadań pokontrolnych z kontroli zewnętrznych własnej jednostki,
 8. prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznych Urzędu i kontroli jednostek organizacyjnych Miasta, przeprowadzanych przez Zespół.
 • Telefon kontaktowy: 89 642-94-26
 • Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30