Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kontrole zewnętrzne rok 2019

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Kontrole zewnętrzne rok 2019

Lp

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1

Urząd Marszałkowski WWM

Urząd Miejski

Kontrola projektu

RPNM.04.04.04-28-0004/17

Informacja pokontrolna

2

PUP

Ostróda

Urząd Miejski

Kontrola stanowiska prac interwencyjnych

Protokół

3 Njawyższa Izba Kontroli Urząd Miejski Realizacja projektów z zakresu dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz rewitalizacji obszarów miejskich finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wystąpienie pokontrolne
4. Centralne Biuro Antykorupcyjne Urząd Miejski Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie zakupu od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie przez Gminę Miejską Ostróda wybranych nieruchomości w roku 2017 Protokół kontroli