Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kontrole zewnętrzne rok 2017

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Kontrole zewnętrzne rok 2017

Lp

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1

NFOŚIGW

Urząd Miejski

Kontrola realizacji umowy dotacji nr 554/2014/WN-OA-XN-04/D pn.Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej w Ostródzie

Notatka z kontroli uproszczonej

2

 R.I.O Olsztyn

Urząd Miejski

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej

Wystąpienie pokontrolne

3

Państwowa Inspekcja Pracy Olsztyn

Urząd Miejski

Legalność zatrudnienia wybrane przepisy prawa pracy

Wystąpienie pokontrolne

4

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Ocena realizacji

Programu ,,Maluch -2016”

Wystąpienie pokontrolne

5

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Kontrola Straży Miejskiej w Ostródzie

Wystąpienie pokontrolne