Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kontrole zewnętrzne rok 2016

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Kontrole zewnętrzne rok 2016

Lp

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1

NIK Olsztyn

Urząd Miejski Straż Miejska w Ostródzie

Realizacja przez straże miejskie zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom

Wystąpienie pokontrolne

2

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Miejski

Straż Miejska w Ostródzie

Przestrzeganie Prawa telekomunikacyjnego w ramach posiadanego pozwolenia radiowego

Wystąpienie pokontrolne

3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych

Wystąpienie pokontrolne

4

WITD Olsztyn

Urząd Miejski

Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonywania przewozów drogowych taksówką i prowadzenia kontroli przedsiębiorców oraz kontrole doraźne w zakresie wydawania zezwoleń na przewozy regularne w 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne

5

NFOŚIGW

Urząd Miejski

Kontrola realizacji umowy dotacji nr 554/2014/Wn14/OA-XH-04/D pn."Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Z Ostródzie

Notatka z kontroli uproszczonej

6

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Ocena zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Wystąpienie pokontrolne

7

ZUS odział w Elblągu

Urząd Miejski

kontrola płatnika składek

Protokół z kontroli

8

Ministerstwo Rozwoju

Urząd Miejski

Kontrola projektu

PI06-65

,,Ostródzka- Iławski obszar Funkcjonalny

Informacja pokontrolna