Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kontrole zewnętrzne rok 2015

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Kontrole zewnętrzne rok 2015 r

Lp

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Kontrola realizacji zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystąpienie pokontrolne

2

GIKS  W-wa

Urząd Miejski

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z UE w ramach projektu ,,Ostróda

2012 Kreacja i promocja nowej marki regionu”

Podsumowanie ustaleń

3

NFOŚIGW

Urząd Miejski

Kontrola realizacji umowy dotacji nr 554/2014/WN-14/OA-XN-04/0 pt. "Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej w Ostródzie

Notatka z kontroli uproszczonej