Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kontrole zewnętrzne rok 2014

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Kontrole zewnętrzne za 2014 rok

Lp

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1

R.I.O Olsztyn

Urząd Miejski

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w 2013 r.

Protokół

część 1

część 2

część 3

2

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Ocena prawidłowości wydawania przez Gminę w 2013 r. zezwoleń , o których mowa w art 7 art 1 pkt 2,3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wystąpienie pokontrolne

3

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Prowadzenie w 2013 r. rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  Wystąpienie pokontrolne

4

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki

Urząd Miejski

Wykonywanie zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk za okres od 1.01.2013r do 9.10.2014.

Wystąpienie pokontrolne