Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Budżet na 2018 rok

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Budżet na 2018 rok

BUDŻET

 1. Uchwała Nr XLI/303/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2018
 2. Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 3. Zarządzenie nr 437/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 4. Zarządzenie Nr 454/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 5. Uchwała NR XLIII/314/2018 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 6. Uchwała XLIV/317/2018 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 7. Zarządzenie Nr 463/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 8. Zarządzenie Nr 476/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu miasta Ostróda za I kwartał 2018 roku
 9. Uchwała Nr XLVI/333/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 10. Zarządzenie Nr 487/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 11. Uchwała Nr XLVIII/343/2018 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 12. Zarządzenie Nr 525/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 13. Zarządzenie Nr 563/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 14. Uchwała Nr XLIX/352/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 15. Zarządzenie Nr 532/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 16. Zarządzenie Nr 542/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 17. Zarządzenie Nr 545/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 18. Uchwała Nr LI/360/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 19. Zarządzenie Nr 546/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 20. Uchwała Nr LII/369/2018 w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 21. Zarządzenie Nr 554/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 22. Zarządzenie Nr 560/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 23. Zarządzenie Nr 568/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 24. Zarządzenie nr 7/2018 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 25. UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 26. ZARZĄDZENIE Nr 13/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 27. ZARZĄDZENIE Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 28. Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok
 29. Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2019-2027

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

 1. Uchwała Nr XLI/302/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018-2027
 2. Uchwała Nr XLII/305/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018-2027
 3. Uchwała nr XLIII/313/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027
 4. Uchwała Nr XLIV/316/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027
 5. Uchwała Nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027
 6. Uchwała Nr XLVIII/342/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027
 7. Uchwała Nr XLIX/351/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018-2027
 8. Uchwała Nr LI/359/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie w Ostródzie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018-2027
 9. Uchwała Nr LII/368/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027
 10. UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 17 GRUDNIA 2018 ROKU w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018 - 2027
 11. Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2018-2027