Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Budżet na 2017 rok

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Budżet na 2017 rok

Budżet

 1. Zarządzenie Nr 280/2016 w sprawie projektu budżetu miasta Ostróda na 2017 rok
 2. Uchwała Nr XXX/200/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2017
 3. Uchwała Nr XXXI/213/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 4. Uchwała Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie Miasta Ostróda na 2017 rok
 5. Zarządzenie Nr 333/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 6. Zarządzenie Nr 335/2017 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu miasta Ostróda za I kwartał 2017 roku
 7. Zarządzenie Nr 337/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 8. Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 9. Zarządzenie Nr 348/2017 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 10. UCHWAŁA NR XXXV/251/2017 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE Z DNIA 21 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 11. Zarządzenie Nr 373/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 12. Zarządzenie Nr 379/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 13. Zarządzenie Nr 381/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 14. Zarządzenie Nr 386/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 15. Zarządzenie Nr 402/2017 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 16. Uchwała Nr XXXVI/256/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 17. Uchwała Nr XXXVII/258/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 18. Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 19. Uchwała Nr XXXIX/274/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 20. Zarządzenie Nr 411/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 21. Zarządzenie Nr 428/2017 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 22. Uchwała Nr XLI/300/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: zmian w budżecie miasta Ostróda na 2017 rok
 23. Zarządzenie Nr 461/2018 Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostróda za 2017 rok

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

 1. Zarządzenie Nr 279/2016 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2024
 2. Uchwała Nr XXX/199/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2017-2024
 3. Uchwała Nr XXXI/212/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2017-2024
 4. Uchwała Nr XXXII/226/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2017-2024
 5. Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2017-2026
 6. UCHWAŁA NR XXXV/250/2017 RADY MIEJSKIEJ W OSTRÓDZIE z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2017 - 2026
 7. Uchwała Nr XLI/299/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2017-2027