Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Organizacje pozarządzowe

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Organizacje pozarządowe

 

Aktualności

Konkursy ofert 

Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Formularze

Prawo  

zasady współpracy     
     -   
Karta współpracy Gminy Miejskiej Ostróda z organizacjami pozarządowymi.                                                                        
     -  
Roczny Program Współpracy na rok 2009 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
     -   Powołanie Zespołu Doradczo-Inicjatywnego 
     -   Roczny Program Współpracy na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
     -   Uchwała Nr LVIII/322/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji