Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

UCHWAŁA Nr XXXVII/200/2020 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 14 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2020 - 2030

Numer aktu: XXXVII/200/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Unieważniony

Utracił moc przez : XL/214/2021

Traci moc: XXXVI/189/2020

Załączniki: