Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

UCHWAŁA Nr XLI/220/2021 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Ostródy

Numer aktu: XLI/220/2021

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący