Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Magdalena Kaliszewska

Uchwała Nr L/358/2018 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta Ostródy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (traci moc Uchwała Nr VI/38/03 z dnia 26.02.2003 r.)

Numer aktu: L/358/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Załączniki: